JSON: sites/ccac/themes/ccacTurisme/templates/frases (ok) turisme.altcamp.cat
/dades/munidipta
/dades/munidipta/sites/ccac/themes/ccacTurisme/templates/frases.json
logo CCAC

Inventari del patrimoni fluvial del Gaià

23/09/2022

Inventari del patrimoni fluvial del Gaià

L’Associació Terres del Gaià publica la guia Gaià, recorregut i patrimoni, basada en l’inventari del patrimoni fluvial del riu Gaià que va emprendre la mateixa entitat. L’esmentat inventari es pot consultar a l’adreça https://terresdelgaia.omeka.net/
L’inventari de les terres del Gaià es va començar a fer l’any 2016, després de la gaianada de novembre del 2015, que va deixar a la llum estructures i restes patrimonials que no eren visibles fins aleshores. Voluntaris de l’Associació van fotografiar les estructures abans que la vegetació les tornés a engolir. Posteriorment, es va posar en marxa la feina pròpiament d’inventari, que s’ha allargat fins aquest any. La feina ha anat a càrrec, majoritàriament, de persones voluntàries.
La guia ens descobreix una sèrie d'estructures que formen part de l’inventari i que s’han escollit en funció de la seva importància arquitectònica, històrica o patrimonial, però també segons la seva accessibilitat, estat de conservació i tipus de propietat.
D’una banda, la guia inclou un mapa que detalla el camí de les Terres del riu Gaià, que recorre les comarques de la Conca de Barberà, l’Alt Camp i el Tarragonès, amb les estructures visitables senyalitzades. D’una altra, un llibret amb la informació bàsica de cadascuna de les estructures senyalitzades. S’hi inclou, a més, un glossari de termes relacionats amb la hidràulica i un parell de dibuixos associats.
La guia ha estat editada per Piolet, amb patrocini de la Fundació Privada Mútua Catalana i Repsol, que aporten el 50% del cost de la publicació i la seva difusió.
L’objectiu de la guia és donar a conèixer l’entorn natural i patrimonial de la conca del Gaià. Així mateix, és una eina útil per revisar les declaracions de béns i les proteccions, així com la base per iniciar, si escau, accions de protecció, consolidació o adquisició.